De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Onderstaand volgt het privacyreglement, dat kort aangeeft hoe op basis van de AVG met persoonsgegevens moet worden omgegaan en welke rechten en
plichten uit de AVG voortvloeien voor betrokkenen.

Privacyreglement Xtra