Xtra hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Onderstaand volgt de privacyverklaring en het privacyreglement, dat aangeeft hoe op basis van de AVG met persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten en plichten uit de AVG voortvloeien voor betrokkenen.

Privacyverklaring Xtra

Privacyreglement Xtra