Hoe werkt ReadSpeaker webReader?

Met ReadSpeaker webReader kun je de tekst op webpagina’s hardop laten voorlezen. Door tegelijkertijd te luisteren en te lezen kun je de tekst beter begrijpen. Je kunt overal, op ieder moment en op ieder apparaat luisteren naar online content! Zo worden websites toegankelijker en prettiger om te bezoeken. Om webReader te gebruiken hoef je niets te downloaden.

Hoe werkt het?

Luister naar de content

Klik Lees voor om naar de content van een webpagina te luisteren:
Afbeelding van de voorleesknop

Er verschijnt een player (zie afbeelding) en webReader leest de content op de webpagina hardop voor.
Afbeelding van de player

Met de player kun je:

 • het voorlezen pauzeren en herstarten,
 • het voorlezen stoppen,
 • Gebruik de ‘skip’ knoppen om de audio voor – of achteruit te spoelen
 • het volume instellen,
 • Voorleessnelheid aanpassen
 • de player sluiten.

webReader pop-up vensters

Sommige features van webReader, zoals Tekstversie, Vergroot tekst en Vertalen, worden geopend in een pop-up venster. Alle webReader pop-up vensters hebben een afspeelknop om naar de weergegeven inhoud te kunnen luisteren. Je kunt de audio afspelen, pauzeren of stoppen, het tekstformaat en de voorleessnelheid aanpassen en het venster maximaliseren om gemakkelijker te lezen zonder afleiding.

Features voor geselecteerde tekst

Het selecteren van tekst op een pagina activeert een aantal features. Om deze features te gebruiken, selecteer je eerst de tekst, en kiest vervolgens de gewenste feature in het pop-up menu dat naast de geselecteerde tekst verschijnt.
Afbeelding van een pop-upmenu

Lees geselecteerde tekst voor

Wil je naar een deel van een tekst luisteren? Selecteer de tekst en klik op de voorleesknop in het pop-up menu.

Woordenboek

Wil je een woord opzoeken in het Woordenboek? Selecteer het woord en klik op Woordenboek in het pop-up menu. Een pop-up venster wordt geopend met uitleg over het geselecteerde woord. Deze functie werkt het best als slechts één woord is geselecteerd.

Vertalen

Wil je tekst vertalen? Selecteer de tekst en klik op Vertalen in het pop-up menu. Er verschijnt een taalkiezer, waar je de doeltaal kunt selecteren. De vertaling verschijnt in een pop-up venster.

Hoe gebruik je de features in de taakbalk?

Klik op het neerwaartse pijltje in de hoek van de voorleesknop (zie afbeelding) om de taakbalk te openen. Via de taakbalk krijg je toegang tot handige features. Deze worden hieronder uitgelegd.
Afbeelding van de taakbalk

Pop-up bedieningspaneel

Toegangstoets: wijzigingstoets + C

Tijdens het afspelen van de audio zie je soms een pop-up bedieningspaneel verschijnen waar je de audio kunt pauzeren/herstarten en het automatisch scrollen van de pagina kunt (de)activeren. Dit pop-up bedieningspaneel verschijnt wanneer de webReader player uit het zicht is en/of wanneer automatisch scrollen is uitgeschakeld.
Afbeelding van pop-upconfiguratiescherm

 Toetsenbordnavigatie

webReader kan worden geactiveerd, dat wil zeggen focus kan op de voorleesknop worden gezet, met de toegangstoets “K”. De toegangstoets “L” zet focus op de player en start het voorlezen. Veel van de webReader features hebben een eigen toegangstoets.

Toegangstoetsen worden geactiveerd met wijzigingstoetsen, afhankelijk van je browser en operating system. Klik hier voor verdere info over wijzigingstoetsen.

Als de focus op de player is gezet kun je met tab/shift+tab navigeren in de player en taakbalk en op enter drukken om een knop of keuze te activeren.

 • Zet focus op de voorleesknop: wijzigingstoets + K
 • Zet focus op de speler en start het voorlezen: wijzigingstoets + L
 • Open/sluit de taakbalk: wijzigingstoets + 1

De toegangstoetsen voor de individuele features worden hieronder bij de uitleg over de features vermeld. De toegangstoetsen van sommige features werken alleen als de taakbalk is geopend.

 Instellingen

Toegangstoets: wijzigingstoets + S

Klik om webReader naar jouw voorkeuren te personaliseren. Een pop-up venster verschijnt waar je instellingen kunt wijzigen die bepalen hoe webReader werkt. De instellingen worden hieronder uitgelegd. Jouw gepersonaliseerde instellingen worden bewaard voor volgende webReader sessies.

Je kunt de volgende instellingen aanpassen:

Highlighting

Highlighting aan/uit

Zet het highlighten van de tekst aan of uit. Standaard staat het aan.

Instellingen voor highlighting

Kies op welke manier je wilt dat webReader de tekst highlight tijdens het voorlezen:

 • Woorden en zinnen
 • Alleen zinnen
 • Alleen woorden
 • Geen highlighting

Woordkleur

Kies de kleur waarmee woorden worden gehighlight tijdens het voorlezen. Of kies om de woorden te onderstrepen.

Zinskleur

Kies de kleur waarmee zinnen worden gehighlight tijdens het voorlezen. Of kies om de zinnen te onderstrepen.

Tekstkleur

Kies de tekstkleur voor tekst die wordt gehighlight.

Algemene instellingen

Automatisch scrollen

Automatisch scrollen (de)activeren (aan/uit). Als deze instelling aan staat, zal de pagina automatisch naar beneden scrollen om de gemarkeerde tekst te kunnen volgen. Deze instelling kan ook worden aangepast via het pop-up bedieningspaneel dat getoond wordt wanneer het automatisch scrollen uit staat.

Pop-up menu bij tekstselectie

Stel in of er een pop-up menu verschijnt wanneer tekst wordt geselecteerd (aan/uit).

Herstel standaardinstellingen

Zet alle instellingen terug naar hun standaardwaarde.

 Lees vanaf muispositie

Toegangstoets: wijzigingstoets + H

Klik op de knop om deze feature aan of uit te zetten. Een groene stip op de knop geeft aan dat de feature actief is. webReader zal dan automatisch een paragraaf voorlezen wanneer de muis boven die paragraaf wordt geplaatst. Zo kan de gebruiker alleen luisteren naar de tekst die hij lezen wil zonder steeds te hoeven selecteren en op de voorleesknop te klikken.

 Vergroot tekst

Toegangstoets: wijzigingstoets + E

Klik op de knop om deze feature aan of uit te zetten. Een groene stip op de knop geeft aan dat de feature actief is. webReader zal dan tijdens het voorlezen de zin onderaan het scherm vergoot weergeven in een pop-up scherm, waarin je het voorlezen kunt pauzeren, starten en stoppen en de tekst nog verder kunt vergroten of juist verkleinen.

 Tekstversie

Toegangstoets: wijzigingstoets + V

Deze tool opent een pop-up venster met de huidige pagina in een tekstgeoriënteerde versie. Afbeeldingen worden ook getoond mits er een tekst meegegeven is met de afbeelding. Klik op de afspeelknop om naar de pagina-inhoud in tekstversie te luisteren.

 Pagina maskeren

Toegangstoets: wijzigingstoets + M

Klik om een horizontale balk op het scherm uit te lichten door de rest van het scherm te maskeren. Deze balk beweegt mee met de muisbeweging, of met de vinger op apparaten met touchscreen. Zo kan de gebruiker op de tekst in de balk concentreren wat de focus ten goede komt. Klik de Escape-toets of het kruisje rechts op de verlichte balk om pagina maskeren te beëindigen.

Wanneer pagina maskeren actief is, kun je met de spatietoets toetsenbordnaviagatie activeren (of deactiveren). Wanneer pagina maskeren actief is, kun je met de spatietoets toetsenbordnaviagatie activeren (of deactiveren). Een klein toetsenbordicoon is zichtbaar vlak boven de focubalk als toetsenbordnavigatie actief is. De pijltjestoetsen kunnen dan worden gebruikt om de balk naar boven of naar onderen te verplaatsen, eventueel in combinatie met de shift-toets voor snellere verplaatsing. De plus- en mintoetsen wijzigen dan de hoogte van de focusbalk.

 Download mp3

Toegangstoets: wijzigingstoets + D

Download mp3 klikken om een audiobestand van de webpagina of van geselecteerde tekst te downloaden en

 Help

Toegangstoets: wijzigingstoets + I

De helppagina geeft uitleg over alle features van ReadSpeaker webReader. Meer weten over andere ReadSpeaker producten? Ga naar www.readspeaker.com

Ontkenning

Alle visuele elementen van webReader die hier zijn beschreven gaan uit van een standaardimplementatie van webReader. Wanneer er een gepersonaliseerde user interface is geïmplementeerd kunnen deze visuele elementen anders of niet aanwezig zijn.

Heeft u een (hulp)vraag? Start de chat of bel met een van onze Servicepunten XL

U kunt bij ons terecht via de chat van maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00-15.00 uur. Onze Servicepunten XL zijn telefonisch bereikbaar.