Bespreek dit dan met de betrokken medewerker of de leidinggevende van de betrokken medewerker. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Kom je er samen niet uit. Dan kun je een klacht indienen over onze dienstverlening. In deze regeling staat aangegeven hoe.