Hedwig Vos is huisarts en voorzitter van het gestructureerd periodiek overleg (GPO). Daarnaast neemt ze deel aan Welzijn op recept: een samenwerkingsverband tussen onder meer huisartsen en onze servicepunten om zoveel mogelijk welzijn op maat aan te kunnen bieden.

‘Samenwerken is zinvoller dan steeds maar medicatie voorschrijven’

Geven 14 nov 2019

Vos: ,,Patiënten komen in eerste instantie vaak bij me met lichamelijke of psychische klachten. Het gebeurt dan geregeld dat ik niets kan vinden, maar wel zie dat ze behoorlijk wat last hebben. Op zo’n moment kijk ik wat eronder zit. Dan komt het geregeld voor dat het met schulden of eenzaamheid te maken heeft. Mensen weten vaak niet waar ze heen moeten. Samenwerken met het Servicepunt zorgt dat we kwetsbare mensen verder helpen.”

,,Voor heel veel mensen ben ik als huisarts vertrouwd en de enige hoogopgeleide persoon die ze kennen. Ze kloppen vaak als eerste bij mij aan. Ik koppel ze dan aan iemand van een Servicepunt XL waar wij mee samenwerken.

Het zijn vaak mensen waar we ons samen zorgen over blijken te maken

De meeste ouderen die bij mij in de praktijk komen, zijn bij het Servicepunt reeds bekend. Het zijn mensen waar we ons vaak samen zorgen over blijken te maken. Als dat tijdens een GPO (Gestructureerd Periodiek Overleg) naar voren komt, dan zorgt dat voor bevestiging. Het geeft tevens een breder beeld van de totale problematiek van de patiënt.

Hij had eigenlijk de zwakkere gezondheid van de twee. Toch overleed zijn vrouw als eerst

Zo werd een patiënt onverwachts weduwnaar. Hij had eigenlijk de zwakkere gezondheid van de twee. Toch overleed zijn vrouw als eerst. Heel verdrietig. Ik zag hem vaak en vond dat hij na de rouw toch wel weer wat moest gaan doen. Hij twijfelde of hij in zijn huis kon blijven wonen. Zijn vrouw had een goed pensioen, maar dat kon hij niet zomaar overnemen. Ook was hij eenzaam. Toen heb ik hem vanuit het principe ‘Welzijn op recept’ naar het Servicepunt waarmee wij samenwerken gestuurd. Daar hebben ze het een en ander voor hem uitgezocht. Zo kon hij toch in zijn huis blijven wonen. Dat was voor hem een hele opluchting. Hij regelt tegenwoordig zelfs uitjes, zoals naar het Rijksmuseum.

Problemen daar aanpakken waar ze veroorzaakt worden, dat kan gewoon niet altijd in de spreekkamer

Veel mensen gaan misschien zelf wel naar een Servicepunt, maar sommige kennen het nog niet. Anderen vragen niet snel om hulp op plekken die ze niet kennen en de huisarts is vaak wel bekend. Wat dan vooral goed werkt is dat je tijdens het GPO met verschillende welzijnsinstanties waarmee we samenwerken nadenkt over hoe je de hulp rondom kwetsbare mensen aanpakt. De link met welzijn wordt door steeds meer artsen gemaakt. We moeten nog kijken wat het samenwerken echt oplevert, maar probleem daar aanpakken waar ze veroorzaakt worden, dat kan gewoon niet altijd in de spreekkamer.

Is dat dan de taak van de huisarts. Niet per se, maar moet ik er dan pillen in blijven proppen?

Zo kwam er eens een patiënt met psychische en lichamelijke klachten op het spreekuur. Toen ik doorvroeg, kwam uiteindelijk naar voren dat hij erg verdrietig was. Zijn tuin was zo overwoekerd en hij was niet meer in staat om het zelf bij te houden. Via het GPO kwam ik er achter dat stichting Present maatschappelijk relevante uitjes organiseert. Ik deed een melding en zo kwamen er op een dag een stuk of 6 vrijwilligers om de tuin op te ruimen. Is dit dan de taak van de huisarts. Niet per se, maar het was wel iemand met heel veel klachten. Moet ik er dan pillen in blijven proppen of hem naar een GZ- instelling doorverwijzen. Dit is zinvoller dan steeds maar medicatie voorschrijven.

Bij chronische klachten zonder duidelijke duiding kijken we net even wat verder

Deze manier van patiëntbehandeling is wat mij betreft de toekomst. Je ziet het steeds meer. Dat vind ik positief. Dit kunnen we niet te lang laten liggen, de maatschappij wordt steeds complexer. Zoals de kloof tussen rijk en arm die steeds groter wordt. Bij chronische klachten zonder duidelijke duiding kijken we net even wat verder.
Zo kwam er laatst een gezin voor hun zoontje met astma-klachten. Ze wonen in een erg klein, beschimmeld huis en dat zorgde voor steeds meer problemen. Telkens als ze bij mij kwamen, begon de vader te klagen over zijn woning. En terecht, maar dat kan ik zelf niet zomaar oplossen. Ik stuur hem dan graag naar het servicepunt, zodat hij geholpen kan worden met bijvoorbeeld het verkrijgen van een urgentie op de woningmarkt.”

Ik wil met iemand praten

lees voor
Bel

Wil je graag bellen met ons? Bel naar 070 - 205 22 22.

lees voor
Chat

Niet bellen of langskomen, toch praten? Open de chat.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 9:00-17:00
Vrijdag 9:00-13:00

lees voor
Mail

Wil je een vraag stellen of vind je het fijn om een afspraak te maken op een vaste dag of tijd? Vul het contactformulier in.

lees voor
Bezoek

Om persoonlijk met iemand te spreken op het Servicepunt XL of om een vraag te stellen kun je zonder afspraak bij ons langskomen. Vind hier het Servicepunt XL bij je in de buurt. Je bent welkom.

Heeft u een (hulp)vraag? Start de chat of bel met een van onze Servicepunten XL

U kunt bij ons terecht via de chat van maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00-15.00 uur. Onze Servicepunten XL zijn telefonisch bereikbaar.